Committees

Committees 2018-06-21T11:02:19+00:00
COMMITTEE CHAIRMAN MEMBERS
ORGANISING Yogesh Dubey
Cell 09839030290
 • Vijay Kumar
 • Shreelatha R. Nair
 • Aditya Deo
 • Kamlesh Shah
 • Akhilesh Pathak
HOSPITALITY Raja Varshney
Cell 09810014685

Manoj Gupta GZB.(Co-Chairman)
Cell 9818720778

 • Rahul Mehrotra
 • Manoj Gupta
 • Satish Hinduja
 • K. K. Krishna
 • Bharat Mohan
SOUVENIR Subodh Rastogi
Cell 09891177811
 • Sunil Jain
 • Bhavesh D Kansagara
 • Pratesh Gupta
 • Krishan Kaushik
TECHNICAL Shakti Vinay Shukla
09415334050
 • Prof. (Dr.) Sudha Jain
 • Prof. V.K. Varshney
 • Dr. M Vasundhara
 • Dr. Nirpendra Chauhan
 • Ashish Jhunjhunwalla
 • Nidhi Chauhan
 • A. P. Singh (FFDC Kannauj
 • Mrs. Navneet Kaur
EXPO Piyush Gupta
Cell 09810805866

Anurag Katiyar (Co-chairman)
Cell 9415050346

 • Atul Agarwal
 • Rajeev Singhal
 • Nikhil Gupta
 • Sanjay Harlalka
ENTERTAINMENT  & TOURS / TRAVELS Atul Mittal
Cell 09899024749

Ashish Gupta (Co-chairman)
Cell 9871480666

 • Shiv Kumar Vashisht
 • B. N. Tripathi
 • Mukesh Gupta
 • Ramandeep Singh
FINANCE Suneet Goel
Cell 09311052252
 • Anil Katyal
 • Harish K. Mali
Convener
 • Pradeep Kumar Jain
Advisory
 • Dr. Ram Vishwakarma
 • Prof. Anil K. Tripathi
 • Phool Prakash
 • Shailendra Jain
 • Dr. R. L. Gupta
 • Hasmukh Bhai Patel
 • Rohit Seth
 • Viraj R. Shah
 • Arvind Nanda
 • Anand Jhunjhunwalla